2019 NEWS

24th International Colloquium

Our Czech Republic colleagues have hosted the 24th International Colloquium in Ostrava.
Academic partnership

Minova Bohemia was hosting together with the Department of Geotechnics and Underground Engineering of VŠB-TUO the 24th International Colloquium on 14th and 15th February 2019 in Ostrava.

Minova Bohemia s.r.o. pořádala ve spolupráci s katedrou geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TUO 24. mezinárodní seminář ve dnech 14. a 15. února 2019 v Ostravě.